Sunday, June 12, 2005

HELP!!!

Nawawala ang ATM ko wala akong pangload.....

No comments: